Polska Myśl Narodowa

Witryna Polska Myśl Narodowa stawia sobie za cel tworzenie i popularyzację opracowań na następujące tematy: interes narodowy Polaków w XXI wieku, polska tożsamość narodowa, postawa narodowa (nacjonalizm) kontra pseudopatriotyzm, historia narodu polskiego i jej narodowa wykładnia, ekonomia i zgubny wpływ forsowania neokolonialnego kapitalizmu na losy narodu, kapitalizm neoliberalny a demografia, cenzura i manipulacje socjotechniczne w Internecie. <!– naSSsDkNe6tDO2ACMtRb5IoMRwo –>

Strona główna

Strona „Polska Myśl Narodowa” została utworzona, ponieważ istnieje potrzeba usystematyzowanego i zbiorczego przedstawienia Polakom zainteresowanym ideą narodową wielu zagadnień ekonomicznych, politycznych i historycznych. Dyskusja na forach internetowych nie jest odpowiednim miejscem dla takiego przedsięwzięcia, ze względu na zaśmiecanie dyskusji przez osoby o niskiej inteligencji – bądź zawodowych dywersantów. Korzystanie z czołowych platform blogerskich (salon24, Nowy Ekran) wiąże się z uwiarygodnianiem ich właścicieli – oraz naraża na funkcjonującą tam cenzurę (sprawa jest złożona i wymaga odrębnego omówienia).

Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom ekonomicznym, ponieważ ruch narodowy został zinfiltrowany przez propagatorów antynarodowej, godzącej w suwerenność państwa i biologiczny byt narodu, ideologii neoliberalnej. Idea narodowa jest w swojej naturze, stawiającej w centrum dobro narodu – a nie – egoistyczny interes jednostki, w śmiertelnym konflikcie z ideologią „wolnorynkową”. Wynika to z odmiennych poglądów na rolę państwa w życiu narodu – w szczególności – życiu ekonomicznym. Konflikt ten to konflikt wizji państwa aktywnie budującego dobrobyt każdego Polaka z wizją państwa-stróża nocnego, broniącego własności opływającej w luksusy garstki kompradorów przed wyzutym z własności i dostatku narodem. To droga do zantagonizowania Polaków z ich własnym państwem.

Nie każdy model gospodarki rynkowej jest w jednakowym stopniu antynarodowy – pomiędzy libertariańską wizją gospodarki bez udziału państwa a pełnym centralnym planowaniem występuje nieskończenie wiele wariantów pośrednich. Dobrze współgra z ideologią narodową model skandynawski – albo państwo dobrobytu (welfare state) oparte na modelu niemieckim z czasów Erhardta (soziale Marktwirtschaft)- generalnie – gospodarka silnie etatystyczna z silną progresją podatkową i redystrybucją. Żaden model kapitalizmu godzący w zdolność polskich rodzin do wychowania minimum dwójki dzieci, żaden model kapitalizmu nie gwarantujący polskiej rodzinie mieszkania i stabilności dochodów nie może być dopuszczony do rozważań przez narodowca. Bo istotą bytu narodowego jest podtrzymywanie (co najmniej) bytu biologicznego populacji tegoż narodu. Bez tego – na nic świadomość i kultura. Neoliberalny kapitalizm to gwóźdź do trumny narodu – ludzie wycieńczeni walką o przetrwanie, związanie końca z końcem, stracą z pola widzenia dobro innych Polaków – i całego narodu. To droga do zniewolenia i klęski.

<!– Strona główna wkrótce zostanie zaktualizowana. Zapraszam do sekcji Nowe Artykuły .

Wszystkie teksty na tej stronie, które nie zostały przypisane konkretnym autorom są własnością intelektualną właściciela strony myslnarodowa.wordpress.com, cytowanie ich w części bądź całości bez podania źródła jest naruszeniem prawa autorskiego, dobrych obyczajów – i Siódmego Przykazania. –>

%d blogerów lubi to: